Armigerous Descents

00_van Kyren ätt in Äldre Svenska Frälsesläkter, vol. 1.1Source Information